Linköping

Linköping vill inte ha pengar till hemlösa

Regeringen har avsatt pengar som kommunerna kan söka för att arbeta mot hemlöshet. Men det är pengar som inte behövs i Linköping.

Orsaken är att det inte finns några hemlösa i kommunen, enligt ordföranden i omsorgsnämnden Linnea Darell (fp).

– På grund av att vi har väldigt bra utbyggda boendemöjligheter för missbrukare så har vi i stort sett inga hemlösa, säger Darell.

Linköping är landets femte största stad med sina drygt 140 000 invånare. I grannkommunen Norrköping, med knappt 130 000 invånare, räknar kommunen med att det finns 420 hemlösa.

Måste inte vara drogfri
En viktig orsak till att man i Linköping räknar så få hemlösa är att det inte krävs drogfrihet för att få ett boende med hjälp av kommunen.

– Utgångspunkten är att alla ska delta i ett motivationsarbete för att bli drogfria men innan man har kommit dit så måste man också vara välkommen i ett boende, säger Darell.

I Norrköping krävs drogfrihet för att få en bostad men Linköpings modell fungerar bättre, tycker Darell.

– Om alternativet är att bo på gatan kommer vi inte uppnå några förbättringar.

Satsning på kvinnor
Kommunerna kan söka statliga pengar för att arbeta mot hemlöshet. Pengar som Linköpings kommun inte är särskilt intresserade av. Istället satsar man på egen hand särskilt mot kvinnor som missbrukar.

– Fortsättningen i det här arbetet är att göra en förändring på de här boendena så att vi kan få ett eget boende för kvinnor med missbruksproblem.

Men du står för ditt påstående att det inte finns några hemlösa i Linköping?
– Ja, om det finns några få, och de som brukar jobba med det säger att de kan räknas på ena handens fingrar. Vi vet vilka de är och de har fått erbjudanden om bostad men de har inte accepterat villkoren.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se