Samarbete ska underlätta för kunderna

För att förkorta avbrottstiderna när det stormar har Lantbrukarnas riksförbund, telefonbolaget Telia Sonera och kraftbolaget Eon börjat samarbeta.

Samarbetspartnerna har gjort ett försök i fyra Smålandskommuner och det har varit lyckat. Nu vill man köra igång projektet i full skala i syd- och västsverige.

Meningen är att de ska hitta bönder som bor nära viktiga telestationer och sedan tilldelat dem reservelverk.

– I all enkelhet har vi flyttat elverken från hangarerna i storstäder till lantbrukarna ute på gårdarna, säger Björn Galant, infrastrukturansvarig på LRF,

Enligt honom ska lantbrukare få utbildning så de att kan kallas in när strömmen går i framtiden.

Det här kan bli aktuellt i Blekinge redan under sommaren så till nästa stormperiod ska det finnas beredskap.

Ingrid Hildingsson
ingrid.hildingsson@sr.se

Åsa Holst
asa.holst@sr.se