nässjö

Svartåns vattennivå måste sänkas

Banverket tvingas nu att återställa bottendjupet i Svartån under järnvägen i Ormaryd mellan Nässjö och Eksjö.

Sedan Banverket reparerade järnvägen efter ett ras i december 2006, så har vattenståndet i ån varit ovanligt högt och det har medfört att det har varit för mycket vatten också i Sjunnarydssjön.

För att inte vattennivån i sjön ska orsaka någon skada utmed stränderna, så kräver nu länsstyrelsen, att nivån ska vara återställd senast i slutet på mars.