Finspång

Oenighet om nya investeringar i badhusprojektet

Kommunstyrelsen i Finspång ska idag ta ställning till de omdebatterade planerna på att satsa ytterligare 5 miljoner kronor i badhusprojektet.

–Vi anser inte att den ekonomiska kalkylen håller och kommer att yrka avslag på förslaget, säger Inge Jacobsson (m).

Förslaget, som innebär att ytan ovanpå bowlinghallen inreds till ett större gym och också får en konferensdel, kommer från företaget Medley, som ska driva anläggningen. 

De fem miljoner som utbyggnaden beräknas kosta finns inte med i kommunens budget och moderaterna, som är i opposition i Finspång, anser att förslaget borde ha funnits med i den första upphandlingen.

Kritik har också kommit från andra friskvårdsföretag i Finspång, som anser att konkurrensen snedvrids och att investeringen inte alls är självfinasierad, vilket de styrande politikerna i kommunstyrelsen, socialdemokraterna och vänstern, har hävdat.