KALMAR

Fler naturvetenskapsutbildningar på HIK

Trots att intresset för att läsa naturvetenskap sjunker bland blivande studenter satsar högskolan i Kalmar nu på flera nya utbildningar inom just naturvetenskap.

Förutom de nya utbildningarna Människans biologi, Miljöanalytiker och Mark och vattenekolog så presenterades på måndagen den nya utbildningen Digitala tjänster. Där ska man få kunskap om hur vi kommunicerar, handlar och skaffar information och underhållning på internet.

I utbildningen Människans biologi kombineras biologi och biomedicin på ett sätt som är unikt i Sverige. Efter utbildningen kan man bland annat arbeta med information och rådgivning om friskvård och hälsa.