Sörmland

Sörmland kan bli vindkraftslän

Sörmland kan komma att bli ett riktigt vindkraftslän med ett 20-tal storskaliga vindkraftsparker. Enligt ett förslag från Energimyndigheten ska 18 områden i Sörmland förklaras som riksintressen för vindbruk, där det allstå ska kunna byggas storskaliga vindkraftsparker, enligt Eva Hallström, handläggare på länsstyrelsen. Sveriges Radio Sörmland granskar i veckan planerna på vindkraft i länet.

Det planeras visserligen 32 större vindkraftverk i Sörmland och ett par mindre så kallade gårdssnurror. Men det handlar om enstaka eller som mest några få vindkraftverk på ett ställe.