Naturreservat skall handikappanpassas

Det nya naturreservatet i Kärna bokskog i Kungälvs kommun skall bli handikappsanpassat.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett västkuststiftelsen i uppdrag att anpassa stigar, parkering och skyltar för friluftslivet så att även funktionshindrade personer kan ta sig ut i markerna. 

Naturreservatet beräknas invigas hösten 2008 eller våren 2009