Borgholm

Inget beslut om skolornas framtid

På måndagen beslutade utbildningsnämnden i Borgholms kommun att inte ta beslut i frågan om småskolornas framtid i kommunen.

Frågan är så het att man i nämnden helt enkelt inte vågade ta beslut eller kunde komma överens, utan istället lämnar över beslutandet till kommunstyrelsen och fullmäktige.

De fanns tre förslag till beslut på nämndens bord, men inget av dem kom alltså till beslut och ingen fingervisning gavs heller om vilket förslag som majoriteten ser som förstaalternativ.

Orsaken till omstruktureringar inom småskolorna i Borgholms kommun är att kommunen måste spara pengar och att eleverna blivit allt färre de senaste åren