Nybro

Kurs ska förbereda blivande pensionärer

Många som snart ska gå i pension saknar kunskaper om sin ekonomi och många oroar sig också inför pensionen som kan innebära stora förändringar socialt. Därför har ABF i södra Kalmar län startat kurser där man kan lära sig att Planera sin pension

ABF kurserna vänder sig även till de som nyss fyllt 25 och som kan ha nytta av kunskap om hur man placerar sina pensionspengar.

För att locka fler till kurserna arrangerar Nybro kommun den 6 februari en föreläsning med en av författarna till kursmaterialet. Kommunen betalar också kursavgiften för alla kommuninvånare mellan 61 och 67 år.