Många Skaraborgare anmäldes försvunna

Förra året anmäldes 157 försvunna personer till polisen i Skaraborg.
Många visade sig vara ungdomar som höll sig borta frivilligt, men en hel del av de försvunna var dementa gamla och små barn.

Många av anmälningarna till polisen gäller ungdomar som håller sig borta från hemmet efter bråk med föräldrarna, och där görs sällan något eftersök.

De ärenden som istället betraktas som akuta handlar oftast om barn och dementa, och där arbetar polisen i Västra Götaland efter en amerikansk modell, MSO, där man bland annat räknar ut hur akut det är.

- Vi delar upp alla ärenden i tre lägen. Nödläge, ovisst läge och sådana vi lämnar helt utan åtgärd, säger Morgan Tärning, platsbefäl hos polisen i Falköping och ansvarig för polisens utbildning i eftersök av försvunna personer.

När det gäller små barn är det ofta bråttom.

- Det var ju därför vi påbörjade det här sättet att jobba. Det var när en liten pojke försvann från en förskola i Kungsbacka.

De allra flesta återfinns levande eller döda, det är bara några få personer i skarabrog som under årens lopp aldrig har hittats.

- I Skaraborg är det ju Helenas försvinnande man tänker mycket på. Jag jobbade själv den natten och kanske var det därför jag utvecklade ett intresse för eftersök, säger Morgon Tärning.