Härnösand

Oro inför diskussioner om sjukhuset

Härnösands sjukhus ska byggas om. Stans tre vårdcentraler och folktandvården ska flyttas till sjukhusets lokaler. Bland sjukhuspersonalen finns en rädsla för att man i samband med ombyggnationen kommer att dra in ytterligare av det som finns kvar på sjukhuset.

Under tisdagen kommer divisionschefen för medicin på länssjukhuset Sundsvall/Härnösand Michael Gårdebäck till Härnösand för att informera personalen och det har föregåtts av en del oro hos de anställda i Härnösand. De befarar att specialistmottagningar kan komma att försvinna och verksamhten som finns kvar på sjukhuset krympas.

Michael Gårdebäck säger att dagens informationsmöte i första hand bara handlar om ombyggnationerna och hur man ska lösa de praktiska problemen under tiden. Verksamhet måste evakueras och flyttas på medan man bygger om i Härnösand, men sedan kommer man tillbaka till nya fina lokaler säger han.

Men samtidigt vill han vill inte ge några löften om framtiden.

På frågan om de specialistmottagningar och övrigt som idag finns kvar på Härnösands sjukhus också kommer att finnas kvar i fortsättningen, efter ombyggnaden, vill han inte svara. Vårdutbudet förändras alltid och det går inte att ge några löften på längre sikt, säger han.