LAU

Säkrare väg för dagisbarn

Det kommer att bli sänkt hastighet till 30 kilometer i timman vardagar 7 till 18 på väg 536 som går förbi kyrkan i Lau, har länsstyrelsen bestämt.

Det var föräldrakooperativet Bysen i Lau och Lau församling som ansökt om att hastigheten skulle sänkas till 30 kilometer i timmen.

I förskolan går 16 barn och skolan ligger i en kurva med dålig sikt och bilar som kommer från Garda måste ibland tvärbromsa när barn eller kyrkobesökare korsar vägen.

Polisen på Gotland har sagt nej till ansökan, medan Gotlands kommun har sagt ja. Länsstyrelsen säger delvis ja till ansökan så att hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen ska gälla i anslutning till förskolan på vardagar mellan klockan 7 och 18.