Snabbare handläggning hos försäkringskassan

Handläggningstiderna för dig som sökt vårdbidrag, arbetsskadeförsäkring och sjukersättning kan bli kortare. Socialförsäkringsnämnderna har lagts ner och det kommer att effektivisera arbetet tror Ingrid Strandman, länsdirektör på försäkringskassan i Västmanland.

Socialförsäkringsnämnderna lades ner vid årskiftet efter ett beslut i riksdagen. Det nya systemet innebär att beslutsfattandet övergår till en tjänsteman istället för att nämnden beslutar.

Ingrid Strandman, länsdirektör för försäkringskassan i Västmanland tror att det här kommer effektivisera arbetet och leda till kortare handläggningstider.

Handläggningstiden för socialförsäkringarna som till exempel vårdbidrag, arbetsskadeförsäkring och sjukersättning ligger sedan tidigare på 120 dagar enligt lag. Lagen kommer inte att ändras men förhoppningarna är att det nya systemet kommer att förkorta handläggningstiden.

Något annat som är nytt är att om man vill ha sitt beslut omprövat går det först tillbaka till Försäkringskassan för omprövning istället för som tidigare direkt till länsrätten. Att omprövningarna går tillbaka till Försäkringskassan för en ny bedömning tycker Ingrid Strandman är bra.