Språket den 5 februari Nordiska nedslag och svenska spaningar

En dansk tidnings läsare har röstat fram de mest irriterande modeorden och Sylfest Lomheim som är direktör för det norska språkrådet talar om språkförändringar i norskan som människor diskuterar mycket just nu.
Nyligen avled den sista talaren av eyak, ett av Alaskas ursprungliga språk. Marie Smith Jones blev 89 år och i programmet hör vi henne läsa en bön på eyak.
Det svenska ungdomsspråket får en alltmer dramatisk utformning, tycker en lyssnare som listar några nutida fenomen. Professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar och besvarar lyssnarbrev.

Veckans frågor:
- historiskt presens på frammarsch?
-  direkt anföring i ungdomsspråk
- talspråksberättelser i dialogform
- ett ’nej’ som inte betyder nej
- Hej! som öppningsfras i brev
- ’sluta köp!’ – varför kan man se en sådan mening?
- så småningom och bara ’småningom’?
- prepositionsbryderi: i eller på sporthallen?
- kan man säga ’häromgången’?