Helsingborg

Få elever stannar när friskola tar över

Få elever på kommunala Adolfsbergsskolan i Helsingborg väljer att stanna kvar på skolan, när friskolan Vittra tar över i höst. Skolan har sedan länge haft ett vikande elevunderlag, men det är betydligt färre som valt skolan i första hand än antalet elever som går på skolan i år.

Från och med nästa läsår tar friskolan Vittra över kommunala Adolfsbergsskolan och man har räknat med runt 300 elever. Nu är de första siffrorna klara och de visar att bara 107 elever valt skolan som förstahandsval. Visserligen saknas fortfarande besked om en del elever, men helt klart är att många föräldrar valt en annan skola.

– Vi valde att byta till Nanny Palmkvistskolan, eftersom det är vår närmaste skola. Vi bytt redan till den här terminen, säger föräldern Marie Wiberg.