Läkare förväxlade två röntgenbilder

En överläkare på Sunderby sjukhus prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter att ha förväxlat två röntgenbilder. En 14-årig pojke från Älvsbyn fick därför inte en fraktur korrigerad.

Pojken hade året innan brutit armen. Vid granskning av röntgenbild fick överläkaren upp den gamla bilden och gjorde bedömningen utifrån denna.