Söderfors

Asbest i Hästhagen går på miljonen

Nu är det klart att det blir Tierps kommun som får stå för kostnaden av den omfattande asbestsaningen i Hästhagen i Söderfors. Just nu rivs hela bostadsområdet efter åratal av förfall och företaget Ariva, som fick jobbet att riva husen, har upptäckt omfattande asbestkontaminering. Men i avtalet ingår inte den rivningen.

Sture Lindgren är chef för samhällsbyggnadskontoret i Tierp:
- Den här bedömningen gjordes senare, och också arbetsmiljöverket har tittat på det. Vi vet inte hur mycket det kommer att kosta, men uppskattningsvis en miljon kronor.

Hur känns det?
- Det är alltid tråkigt med fördyringar, men det är angeläget att få det rivet och vi får svälja det här.

Ariva var ju billigast, om ni valt något annat företag att göra jobbet, hade asbestsatningen ingått då tror du?
- Asbestsaneringen i den omfattning vi trodde har ju också ingått i det här, så det är en svår fråga att bevara.

Men den här extra kostnaden på en miljon?
- Det är högst troligt att de hade blivit samma sak där. säger Sture Lindgren, chef för samhällsbyggnadskontoret i Tierp. 

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se