Linköping

God ekonomi ger utrymme i Linköping

Linköpings kommun gick med 136 miljoner kronor i överskott förra året, det visar bokslutet som presenterades idag.

Bättre skatteintäkter än beräknat och att de olika nämnderna har kontroll på sin ekonomi gör att det ser ljust ut, enligt kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m).

Lindvall utlovar dock ingen skattesänkning kommande år, trots att det finns utrymme för en sänkning med 30 öre.

Däremot kommer kommunen att satsa på bostäder och infrastruktur eftersom Linköping fortsätter att växa.

– Det är svårt att inte vara nöjd, kommenterar Paul Lindvall bokslutet.

Men han tycker ändå det är säkrast att hushålla med resurserna inför framtiden.

När det gäller de tre nedläggningshotade landsbygdsskolorna i Linköping är budskapet från politikerna i majoriteten att det kan komma att bli ett annat beslut i den frågan än att alla tre skolorna läggs ner.