HIV ökar inte i regionen

Smittskyddsenheten i Västra Götaland redovisar ingen ökning av nya fall av HIV smitta vilket enheterna i Stockholm och Skåne gör.

Antalet HIV smittade i Västra Götaland har inte ökat på samma sätt som i övriga landet. På riksplanet handlar det om ca: 500 nya HIV fall förra året, det innebär en ökning med 110 fall jämfört med 2006.  

I Västra Götaland handlar det om totalt 53 personer som smittades med HIV förra året, samma siffra gäller för senaste fyra åren säger smittskyddsläkaren Per Folin till Västekot. Antalet nya HIV fall har sedan 2004 legat alltså konstant på ca: 50 fall per år.  

På riksplanet så märks den största ökningen av HIV smittan bland män som har sex med män. Men i Västra Götaland så handlar majoriteten av nytillkomna HIV fall om heterosexuellt överfört smitta

- Bland de femtiotre som smittades med HIV förra året var 26 heterosexuella och bara 16 homosexuella. Av de övriga 11 har 5 smittats intravenöst och 6 fall handlar om mor till barn smitta säger smittskyddsläkare Per Folin.