Säkrare byggarbetsplatser

Byggarbetsplatserna blir allt säkrare. Det visar den preliminära statistiken för antalet arbetsplatsolyckor på byggen:

Höga ställningar, tunga lyft och farliga maskiner. Det finns många risker i en byggarbetares vardag. Men trots det minskar nu antalet olyckor på byggen i Sverige.

Förra året skadades totalt 2617 byggnadsarbetare i jobbet. Enligt Arbetsmiljöverket är det en minskning med omkring 500 fall jämför med 2006.  

Siffrorna är ännu bara preliminära, men enligt Sveriges Byggindustrier är siffrorna de bästa i Sverige någonsin. Aldrig tidigare har en så liten del av byggarbetarna skadats i arbetet.

Björn Samuelson, som är arbetsmiljöansvarig på Sveriges Byggindustrier, förklarar minskningen med att företagen blivit duktigare på att lyfta fram arbetsmiljöarbetet. Att det blir allt viktigare att se till säkerheten för de anställda.

Och det beror delvis på att Arbetsmiljöverket har jobbat aktivt för att få de stora företagen i byggbranschen att arbeta mer med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.