Norrköping

Ljudverkstad för barn med symfonieorkestern

Den här veckan låter det extra mycket från Norrköpings symfoniorkester som håller ljudliga skolkonserter. Elever i klasserna 3 till 5 får vara med om experiment som visar hur ljud blir till.

Under hela veckan kommer symfoniorkestern att göra experiment för att visa barnen hur ljud uppstår och sedan kan bli till musik.

I Norrköping och Motala är det skolkonserter där eleverna också får reda på vilka instrument det finns i en symfonieorkester.

Fredrik Berling som var med och startade Hjärnkontoret som sänds i Sveriges Television leder experimentverkstaden. Han säger att en anledningen till att man tillexempel spelar på flaskor och slangar är för att uppmuntra barnen till att själva börja spela hemma.