LÄNET

Utbetalningar från A-kassan minskar

A-kassan i Örebro län minskade sina utbetalningar under förra året jämfört med året innan. Största minskningen stod Laxå kommun för och dom minskade utbetalningarna beror på minskade ersättningsnivåer och att fler arbetslösa fått jobb.

Totalt minskade utbetalningarna från A-kassan i länet med 28 procent 2007, från en dryg miljard ner till 718 miljoner kronor. Den största minskningen stod A-kassan i Laxå kommun för som minskade sina utbetalningar med nästan 45 procent. Den minsta minskningen stod Degerfors för, som betalade ut 26 miljoner kronor 2007, jämfört med 36 miljoner 2006 (17 procent). Länets största kommun, Örebro, minskade sina utbetalningar 479 miljoner 2006 till 347 miljoner kronor 2007 (22 procent). De minskade utbetalningarna beror på minskade ersättningsnivåer och att fler arbetslösa fått jobb.