Sundsvall

Astmatiker rasar mot kommunen

Allergikerna i Sundsvall upprörs av beskedet om det sämre luftkvalitén. Ett fel i miljökontorets luftmätningar har gjort att mätningarna visar för låga halter av kvävedioxid och partiklar i Sundsvalls innerstad. Elke Olsson är ordförande i Astma och allergiföreningen i Sundsvall och hon är både upprörd och besviken.