Skärpt kontroll över svenskt bistånd

Regeringen kommer att öka kontrollen av hur biståndspengarna används. Biståndsminister Gunilla Carlsson säger att det blir stora förändringar som bland annat minskar biståndsorganet Sidas inflytande. I stället kommer regeringen att styra mer.

– Genom den förnyelse som vi nu genomför av biståndet, och vi tittar väldigt mycket på ”postkonfliktländer” som till exempel Afghanistan, så gäller det att vi samverkar på ett annat sätt än tidigare. Att vi tittar på hur utveckling och säkerhet hänger ihop. Då måste vi organisera oss så också, säger Gunilla Carlsson.

Förändras stegvis
I flera steg kommer regeringen att förändra organisationen av det svenska biståndet.

Redan har det register som finns över yrkespersoner som är beredda att delta i biståndsinsatser flyttats från Sida till Folke Bernadotteakademin.

Gunilla Carlsson tycker att hon därmed får bättre kontroll och insyn över vilka resurser Sverige har.

Regeringen vill bland annat lättare kunna kombinera militära och civila insatser.

Exempelvis ska poliser, jurister och sjukvårdspersonal kunna användas som komplement till svensk trupp för att skapa säkerhet.

Mest utsatta främst
– Utveckling, säkerhet och den samordning som nu sker är framför allt riktat mot att stärka Sveriges kapacitet, att bistå kvinnor och flickor och barn som lider allra mest under krig och konflikt, säger Gunilla Carlsson.

Det svenska biståndet på 32 miljarder kronor per år kommer alltså att förändras. Regeringen har redan beslutat halvera antalet mottagarländer.

Krav på mottagare
Gunilla Carlsson säger att hon överger den klassiska biståndspolitiken. Hon vill nu ställa krav på de länder som tar emot pengar.

De ska garantera mänskliga rättigheter och demokrati för att kunna få svenskt bistånd, säger hon.

– Låt oss nu se hur vi verkligen bidrar till utveckling för att skapa fattigdomsbekämpning. Då är det just kampen för mänskliga rättigheter och mera frihet som behövs i världen, anser biståndsminister Gunilla Carlsson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se