Stockholm

Boende kritiska till försenad bredbandsatsning

Svenska Bostäder, ett av de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm, avbryter tills vidare flera viktiga investeringar – bland annat på bredband. Avbrottet gäller de fastigheter där boende visat intresse för att ombilda till bostadsrätter.

Huvudorsaken är att Svenska Bostäder inte får betalt för investeringarna ifall det blir en försäljning av en aktuell fastighet.

Ett exempel är en fastighet med 114 lägenheter i Blackeberg i västra Stockholm. Där har Svenska Bostäder under ett helt år arbetat med förberedelserna för bredband, fiberkablar är framdragna till de fyra huskropparna men installationen fram till varje lägenhet har stoppats eftersom några av de boende anmält intresse för att ombilda till bostadsrätter.

Inger Stålkrantz är en av de boende som engagerat sig mot ombildningar och en av dem som kritiserar att bredbandsinstallationen plötsligt avbryts.

Vad är det ni är missnöjda med?

– Så sent som i december förra året var förvaltaren här och klargjorde att arbetet skulle vara klart om 14 dagar. Sedan läste jag på hemsidan i slutet av januari att vi inte längre skulle få installationen, men vi fick ingen närmare information från Svenska Bostäder. Det är frustrerande, säger Inger Stålkrantz till Radio Stockholm.

Inger Stålkrantz har bland annat svårt att förstå varför eventuella ombildningar skulle påverka installationen av bredband.

Hon hävdar dessutom att andelen boende som vill vara kvar som hyresgäster är betydligt större än den andel som skrivit på för ombildning. Det krävs två tredjedels majoritet för att en fastighet ska kunna övergå till bostadsrätter och det kommer man aldrig att nå, enligt en enkät som Inger Stålkrantz hänvisar till.

Intresseanmälan räcker
Men för Svenska Bostäder spelar det ingen roll hur många som i slutänden faktiskt säger ja till ombildning. För bolaget räcker det att det finns en intresseanmälan. I veckan lämnades en protestlista över till Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby. Patrik Emanuelsson är vice vd för bostadsbolaget.

Vad händer om det inte i slutänden inte blir någon majoritet för ombildningar i till exempel husen i Blackeberg. Tar ni då upp installationen igen?

– Ja, absolut. Nu har vi jobbat med den här frågan gentemot staden också. Just i fallet Blackeberg är det mycket möjligt att vi kommer att tidigarelägga beslutet att gå in och göra den fastighetsnätsinvestering som krävs för att bredband ska kopplas in i varje lägenhet, trots att fastigheten just nu är intresseanmäld, säger Patrik Emanuelsson, vice vd för Svenska Bostäder till Radio Stockholm.

Men hur lång tid är det rimligt att de boende får vänta på att en sådan här installation blir klar?

– Hela vår bredbandsinstallation omfattar 43 000 lägenheter plus lokaler. Det är ett projekt som sträcker sig fem år över tiden. Det är kanske världens största IT-projekt just nu. Vi har alltså en målsättning att hela vårt bestånd ska vara färdiginstallerat 2010.

– Så vad som är rimligt eller inte det är väl svårt att bedöma. Men vi håller nog en högre hastighet med att installera fiber i fastigheter än någon annan fastighetsägare gör i landet.

Kan du ha förståelse för att folk i exempelvis Blackeberg blir irriterade när installationen plötsligt avbryts efter att ni arbetat med den under ett helt år?

– Ja men det är väl inte så svårt att förstå. Men det är väl inte konstigt om vi som en av stadens största bostadsbolag väljer att låta processen vila och att återkomma till installationen när vi vet hur utfallet blev. Det är väl mer ödmjukt mot skattebetalarna än att rusa iväg och göra stora investeringar i husen.

– När en fastighet ska värderas så är det normala att man inte får med en nyinvestering i ett fastighetsnät i värderingen. Då har vi känt att vi inte kan göra investering på 5 000 kronor per lägenhet, vi kan inte bara kasta Svenska Bostäders och skattebetalarnas pengar rakt ut i sjön.

– Då måste vi hitta ett system där vi har en täckning för investeringen. Det finns nu en sådan möjlighet via moderbolaget Stockholm stadshus AB, och vi tittar nu på hur vi ska hantera detta rent praktiskt, säger Patrik Emanuelsson på Svenska Bostäder.

De boende hävdar att de inte blivit informerade om att bredbandsinstallationen avbrutits. Den enda informationen har varit en kort rad på er hemsida, säger de boende. Hur kommenterar du det?

– Om det är så, vilket jag inte känner till i det här specifika fallet, så kan jag inte göra annat än att be om ursäkt. Det är självklart att man inte få den här informationen via vår hemsida, utan man borde ha fått det på annat sätt om det nu är så. Det måste jag få titta på i sådana fall, säger Patrik Emanuelsson till Radio Stockholm.

14 000 har anmält intresse
Av Svenska Bostäders 43 000 hyresgäster har 14 000 skrivit intresseanmälan för att ombilda till bostadsrätter. En stor andel har alltså sagt att de är beredda att lämna sina hyreskontrakt för att istället bli bostadsrättsinnehavare. Men Patrik Emanuelsson understryker att bolaget inte slutat ta ansvar för någon fastighet så länge de boende är hyresgäster hos Svenska Bostäder.

– Vi har avbrutit för att komma tillbaka och vi och Stockholm stad har en ambition att alla medborgare ska ha bredband. 

Magnus Viktorin
magnus.viktorin@sr.se