Polisutbildning om våldsutsatta kvinnor

Polisen i Halland ska lära sig att bli bättre på att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Därför får poliserna gå en kurs som rör ämnet våld i nära relationer.

– Hittills har insatserna och den hjälp kvinnan blivit erbjuden varit beroende av vilken polis hon mött, säger Henrik Belfrage professor i kriminologi.

Det är därför som samtliga poliser i Halland nu får gå en kurs för att lära sig att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa dessa kvinnor. Utbildning handlar om hot och riskbedömning. Det ska inte längre hänga på vem hon möter och hur engagerad polis hon råkar träffa utan alla ska ha samma kunskap.

- Varje dag polisanmäler i genomsnitt 70 kvinnor att de blivit misshandlade. Var tredje vecka dör en kvinna av våld  som hon blivit utsatt för av sin partner eller före detta parner, säger Henrik Belgrage.

På kursen finns även åklagare och personer från socialen. Förutom föreläsningar har deltagarna grupparbeten där de får bedöma olika fall. Framförallt får deltagarna lära sig vilka personlighetstyper som är dom farligaste, och vilka riskfaktorer som föreligger vid olika situationer.