Digitalisering utestänger lågutbildade

Lågutbildade och de utan vana av att jobba med internet stängs ute, när arbetsförmedling och andra myndigheter lägger ut allt mer information och service på nätet. Det här framgår av en studie vid Växjö universitet.

Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av drygt 750 slumpvis utvalda arbetssökande i landet.

De med lägre utbildning, som inte har så stor internetvana, hamnar  på efterkälken inom många områden, när Arbetsförmedlingen och allt fler myndigheter digitaliserar.