Östersund

Samiskt kulturcenter akut hotat

Vid det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund har verksamheten under lång tid till största delen finansierats av tillfälliga projektpengar, bland annat EU-stöd. Nu är Gaaltije akut nedläggningshotat och läggs förmodligen ner den sista mars, eftersom regeringen inte skjutit till några pengar.