Botkyrka

Kommunen får högt betyg av Botkyrkabor

Nio av tio Botkyrkabor tycker kommunen är bra att bo i. Men bara drygt hälften tycker att dom kan påverka frågor dom är intresserade av. Det är lite av det som framkommer i en undersökning som kommunen låtit göra.

Botkyrka kommun gör årligen en attitydundersökning bland kommuninvånarna.

Andelen som är nöjda med det bemötande dom får från kommunens personal har ökat från 79 till 83 procent.

När det gäller upplevelsen av trygghet är den också relativt hög. 81 procent känner sig trygga i den kommundel dom bor i.

Undersökningen visar också att, trots att kommunen satsat på att medborgarna ska kunna vara med och påverka besluten i kommunen, så har andelen som tycker att dom kan påverka beslut inte ökat. Bara drygt hälften tycker att dom kan påverka frågor dom är intresserade av.

När det gäller vilka sätt invånarna försöker föra fram sina åsikter till polikerna är det vanligaste sättet ett telefonsamtal till kommunen. På andra plats kommer att skicka e-post via Internet.

När det gäller bostadsbyggande i Botkyrka tycker en av fyra invånare att bostadsbyggandet sköts dåligt.

Minst positiva till bostadsbyggande är invånarna i Hallunda och Norsborg.