Ljusdal

Experiment med stubbflis

Järvsö bioenergi har i dagarna börjat göra försök med att se hur pass realistiskt det är att göra flis av stubbar.

- Vi har tittat på de här stubbarna nu, om det går att krossa sönder dem och göra ett material som går att använda i värmeverken, säger Henrik Nilsson-Öst, vd i Järvsö bioenergi.

Ljusdals värmeverk, som värmer Ljusdals tätort, behöver råvara och är intresserat av metoden.

- Det finns en framtid för det, helt klart, och materialet är ju inte några problem att elda, säger produktionschefen Håkan Jonsson.

En fråga som ännu inte är tillräckligt belyst är miljökonsekvenserna i skogen.

- För oss är det ju en stor fråga, i och med att vi ser det här som en ersättning till oljan för värmeverken. I och med det är det ju också mycket mindre utsläpp av koldioxid, säger Hans-Erik Larsson, en av fem delägare i Järvsö bioenergi.