Fler ersätts för felaktiga häktingar

Allt fler får ersättning av staten för att de blivit häktade, trots att de senare visat sig vara oskyldiga.

Det visar statistik från Justitiekanslern, JK.

Kostnaderna ökande under förra året med fyra miljoner kronor, till sammanlagt 31 miljoner kronor.

Antalet ersättningsärenden ökade med drygt hundra till 1 129. Ökade gjorde även antalet ärenden totalt.