Skinnskatteberg

Bästa fritidsgården heter "Sture"

Fritidsgården Sture i Skinnskatteberg är länets bästa. Det framgår av en enkät som den ideella föreningen Västmanlands kommuner och landsting har sammanställt.

I enkäten har ungdomar i länetsvarat på om vad de tycker om sina fritids. Bästa betyget fick alltså ”Sture” i Skinnskatteberg.

Verksamhetsledaren Marie Stam tycker att det är jättebra.

Eftersom det är ungdomarna som satt bra betyg på fritidset så är hon jättenöjd, och säger till P4 Västmanland att hon har det bästa jobbet man kan ha.

Ungdomarna trivs på gården och är nöjda med personalen, visar enkäten.

Felicia Flack, som ofta besöker ”Sture”, tycker att personalen är bra. Hon säger att de alltid finns alltid om man behöver någon att tala med och att man kan göra det mesta på fritidsgården.

De ungdomar som P4 talat med brukar mest utnyttja replokalen, där de spelar instrument och sjunger och rappar. Förhoppningen för framtiden är att de ska få en egen studio.

Att fritidsgården fått så bra betyg tror verksamhetsledaren Marie Stam beror på att de har så nära kontakt med varandra och bryr sig om sina ungdomar.

Alla ungdomar på ”Sture” får vara delaktiga i besluten om vad som ska hända på gården.