hudiksvall

Korvdebatt i Hudiksvall

I Hudiksvall har tre mer eller mindre mobila korvstånd på gågatan har blivit föremål för en lokal debatt. Tekniska nämnden beslutade nyligen att dessa korvvagnar skulle tas bort nattetid för att underlätta för städning och snöröjning.

Nu vill både centern och moderaterna att beslutet ska tas upp till ny behandling.

Korvförsäljarna tycker det var ett dåligt beslut eftersom det medför mycket merarbete med transporter av försäljningsställena morgon och kväll.