Lycksele

Stort ministerbesök vid landsbygdsriksdag

Aldrig förr har så många ministrar deltagit vid landsbygdsriksdagen.

Fyra ministrar kommer till Landsbygdsriksdagen i Lycksele 7-9 mars.

Det är miljöminister Andreas Carlgren, näringsminister Maud Olofsson, jordbruksminister Eskil Erlandsson och kommunminister Mats Odell som besöker mötet om Sveriges landsbygd.

Aldrig förr har så många ministrar varit på plats på en landsbygdsriksdag.

- Det ger status och tyngd åt landsbygdens frågor, enligt Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska Leva.

En fråga som kommer att diskuteras är hur landsbygdens roll kan stärkas i och med klimatfrågan och satsningarna på bioenergi.