Ytterligare vite för Packet Friends

Ägarna till den gamla Älvenäsfabriken tvingas betala ytterligare 800.000 kronor i vite för att de inte sanerat tomten på miljögifter. Det sammanlagda beloppet är nu uppe i över 4 miljoner kronor.

Det är Länsstyrelsen som nu återigen begär att Miljödomstolen ska fatta beslut om vite eftersom ägarna inte gjort något av de krav på åtgärder som länsstyrelsen beslutat skulle vara klara senast den 1 februari i år.

Det Dubaiägda företaget Packet Friends har inte överklagat länsstyrelsens beslut och inte heller lämnat någon förklaring till länsstyrelsen, så det beslutet har nu vunnit laga kraft och skickats till Miljödomstolen för ställningstagande och verkställighet.

I slutet av december fattade Miljödomstolen beslut om att företaget ska betala drygt 1 miljon kronor i böter. Eftersom ägarna inte överklagat, har den domen vunnit laga kraft, så det kravet gäller och det blir nu Riksplisstyrelsen i Kiruna som ska se till att pengarna drivs in.

I början av januari begärde Länsstyrelsen att Miljödomstolen ska fatta beslut på ytterligare 2,3 miljoner kronor i miljöböter. Det kravet har skickats till ägarna som har tid fram till den 12 februari att svara och nu drar Länsstyrelsen åt tumskruvarna ännu mer och kräver företaget på ytterligare 800.000 kronor.