Skåne

Besked om akutläkarbilar dröjer

Beskedet om framtiden för de läkarbemannade akutbilarna i Skåne dröjer. Det var tänkt att beslut om en radikal nedskärning av verksamheten skulle komma i nästa vecka, men efter hård kritik tillsätts nu en speciell grupp som skall jobba vidare med frågan.

– Vi har fått in remissvaren och lyssnar på verksamhetsföreträdarna. Vi väntar och låter dem komma med förslag, säger Catharina Blixen Finecke, moderat ordförande i region Skånes vårdproduktionsberedning.

Akutbilarna bemannade med läkare skal vara ett stöd till ambulanserna vid större olyckor och svårare sjukdomstillstånd. Men sedan en tid tillbaka pågår utredningar och diskussioner om hur effektiv den extra resursen är. När en del tankar och funderingar från utredningarna kommit fram så har de möts av stark kritik.

Därför tillsätts nu en styrgrupp med representanter från akutsjukvården, närsjukvården och Kamber som ansvarar för akutbilar och ambulanser. Styrgruppen skal ta fram förslag på hur akutbilarna skall användas i framtiden och nu hoppas Catharina Blixen Finecke att ett beslut kan komma under våren.

Det har talts om att anslagen till akutbilarna skal minskas rejält. Men politikerna har inte satt några kostnadsramar och Catharina Blixen Finecke utesluter inte att akutbilarna kan få en oförändrad budget, men ett utökat uppdrag.