gävle

Dataföretag protesterar

Gävleföretaget Open Net som tillhandahåller öppna datanät åt kommunerna protesterar nu i ett brev till regeringen mot att statsägda Terracom ger sig i samma bransch. Terracom hävdar att man inte har några konkurrensfördelar, men Open Nets VD Robert Kjellberg är ändå kritisk.