Högsta vinsten för SSAB

Stålkoncernen SSAB redovisar en vinst före skatt på 1,9 miljareder kronor under fjärde kvartalet, jämfört med vinsten på 1,5 miljarder kronor samma period året före.

– SSAB:s vinst för helåret 2007 blev den högsta i företagets historia. Förvärvet av Ipsco har såväl finansiellt som operativt utvecklats väl och i linje med de målsättningar som redovisades vid förvärvstillfället, skriver vd Olof Faxander i rapporten.

Inför 2008 skriver Faxander:

– Jag har en fortsatt positiv bild av stålmarknaden för 2008 i allmänhet och för våra nischprodukter i synnerhet.

SR Norrbotten/TT
nyheter.norrbotten@sr.se