Borlänge

Rekordstor vinst för SSAB

SSAB:s vinst för helåret 2007 blev den högsta i företagets historia, trots att resultatet för sista kvartalet blev sämre än vad analytikerna trott. Resultatet före skatt blev för helåret  6,4 miljarder kronor, då har köpet av det amerikanska bolaget IPSCO belastat resultat med 830 miljoner kronor på grund av betydande engångskostnader.

VD:n och koncernchefen Olof Faxander ser positivt också på det här året. Han tror att ökade miljökrav och krav på minskad energiförbrukning ska leda till ökad efterfrågan på höghållfasta stål.