Sågverk granskas efter olyckor

Arbetsmiljöverket ska specialgranska sågverk och hyvlerier efter de många olyckor som har inträffat.

Vid olyckorna får den drabbade ofta genomgå amputation och många blir skadade för livet.

Sammanlagt ska 400 sågverk och hyvlerier med tillsammans 15 000 anställda granskas.