STOCKHOLM

Tingsrätt tillbakavisar uppgifter om rättegångsfel

Stockholms tingsrätt tillbakavisar uppgifterna om att allt inte skulle ha gått rätt till vid en rättegång mot en vakt vid Café Opera.

En av de nämndemän som var med vid rättegången har anklagats för att ha skrivit om rättegången på nätet och att hon därmed skulle vara jävig.

Men lagmannen vid tingsrätten skriver i ett yttrande att det inför rättegången inte fanns någon anledning att ta upp frågan om nämndemannen var olämplig - och att det därmed inte heller kan ha begåtts något rättegångsfel.

Vakten dömdes till fängelse för grov misshandel vid rättegången.