jönköping

Hotell anmält för ny entré

Stora Hotellet i Jönköping har anmälts för diskriminering till Handikappombudsmannen. Anmälaren skriver att det sedan hotellet byggdes om för några år sedan är omöjligt att ta sig in genom huvudentrén, om man är beroende av en rullstol eller rullator.

Den som är det hänvisas till den gamla entrén närmare Vättern, men där finns ingen ringklocka så att personalen kan komma och öppna, utan man får stå utanför huvudentrén och försöka påkalla personalens uppmärksamhet, skriver anmälaren. Mannen menar att det är skandal att Jönköpings kommun gett bygglov till Stora Hotellets nya entré.