Strängnäs

"Ge vårdpersonal mer inflytande"

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill ge vårdpersonal större inflytande över sin verksamhet. Men det ökar behovet av resultat- och kvalitetsgranskning. Reinfeldt besökte på onsdagen vårdcentralen i Strängnäs. Där fick han bland annat höra om problem med att rekrytera läkare och om resursbrist.

– AT-läkare vill inte jobba här. De ser att vi sliter för mycket. Det finns en stark känsla av att inte räcka till på vårdcentraler, sade läkaren Rolf Bergström, specialist i allmänmedicin.

Reinfeldt pekade bland annat på att sjukskrivningarna minskar som en följd av regeringens politik, vilket minskar trycket på vården. Han fick dock mothugg av kuratorn Eva Tollstorp.

– Man stramar åt kring fel grupper. Många far illa. Jag är inte säker på att människor mår bättre, sade hon.

Reinfeldt har under hösten och vintern besökt en rad arbetsplatser inom vård- och omsorg. Hans återkommande intryck är att personal som har inflytande över sin verksamhet mår bäst. Reinfeldt ser gärna en plattare organisation, men tycker inte att det behövs någon förändring av den borgerliga alliansens vårdpolitik.

– Vägen är redan anträdd för att gå i den riktningen.

Reinfeldt tillägger dock att vårdpersonal som får mer självstyre, samtidigt måste acceptera mer granskning och utvärdering.

– Vill vi vara säkra på kvalitén och resultaten.

TT