Behandling i Hangvar ?

Västerby behandlingscenter i Burgsvik kan i framtiden bli delat och finnas på två platser på Gotland - i Burgsvik och i Hangvar.
Beslut finns att sära på narkomaner och alkoholister - det är på sikt nödvändigt av behandlingsskäl. Västerby har därför planer på att ta över Hangvar gamla friskola och göra den till en vårdinrättning. Fastigheten består av två byggnader på totalt 600 kvadratmeter, men avloppsfrågan - som utretts i flera år - behöver få en snabb lösning. Västerby behandlingscenter kommer att behandla frågan vid nästa möte den 15 maj och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen.