Sörmland

Landstinget följer inte vårdgarantin

Tre av tio patienter fick förra året vänta på sin behandling i den specialiserade vården över 90 dagar, vilket är sämre än motsvarande period 2006 då två av tio fick vänta längre än 90 dagar. Det visar landstingets verksamhetsberättelse. Det betyder att landstinget Sörmland inte följer vårdgarantin fullt ut.

En orsak är att det är brist på operationssjuksköterskor. Bristen på operationssjuksköterskor gör att landstinget tvingas behandla patienter med högre medicinsk prioritet.