Västernorrland

Försämrat djurskydd kan vänta

Regeringen vill att Länsstyrelsen ska ha hand om djurskydd istället för kommunerna. Frågan är om detta leder till en förbättring i ett glesbefolkat län som Västernorrland.

Idag har varje kommun i landet ansvar för att djuren skyddas mot sjukdom, smärta och lidande. Regeringen vill att att det ansvaret från årsskiftet istället tas av länsstyrelsen. I vissa kommuner har det inte funnits några djurskyddsinspektioner alls och tanken är nu att hela Sverige ska täckas av djurskyddsinspektörer.

Men i Västernorrland, där alla kommuner bedriver djurskydd, är det inte säkert att det blir en förändring till det bättre. De inspektörer vi har pratat säger att den lokala anknytningen kan bli lidande när ansvaret centraliseras i ett glest befolkat län.

Lena Hallberg, som är förbundssekreterare i den ideella organisationen Djurskyddet Sverige håller med och tror att stora avstånd kommer att kräva stora ärenden innan inspektörer ger sig av ut på fältet. Små ärenden, med en katt eller en hund som far illa, prioriteras bort.

– Å andra sidan kan man säga att tillsynen idag, framför allt när det gäller katter, är undermålig så det kan ju inte bli värre, menar Lena Hallberg.

Peter Hansson
peter.hansson@sr.se