biskopsvalet

Kan bli första dalabiskopen på 200 år

På torsdagen avgörs det vem som blir biskop i Västerås stift. Efter en lång process med många turer återstår bara två kandidater. Oavsett vem av dem som vinner på torsdagen, kommer valresultatet att innebära en historisk milstolpe.

Först var de sju, sedan fem och nu är det bara två kandidater kvar; Margarethe Isberg, domprost i Västerås och Thomas Söderberg från Enviken i Dalarna.

Om Tomas Söderberg vinner valet i dag blir han den förste biskopen från Dalarna på över 200 år. 1760 hände det senast. Då valdes Lars Benzelstierna från byn Starbo i Norrbärke till biskop, och det var han till sin död år 1800. Men sedan dess är det biskopar från andra håll som styrt över Dalarnas präster.

Å andra sidan, om Margarethe Isberg vinner valet i dag, så vore det något ännu ovanligare. Västerås stift bildades i början av 1100-talet, alltså nästan 1.000 år sedan. På hela den tiden har inte en enda biskop har varit kvinna.

Följande personer har rösträtt:

 1. De som är anställda som präster i stiftet eller i någon av dess församlingar.
 2. Särskilt utsedda elektorer.
 3. Domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter.

Detta händer nu:

 • 7 februari
  Biskopsval
 • 26 april
  Claes-Bertil Ytterberg lägger ner biskopsattributen, kräklan (herdestaven) och biskopskorset, i Domkyrkan kl 16.00
 • 1 maj
  Claes-Bertil Ytterberg går i pension efter 20 år som biskop i Västerås stift
 • 4 maj
  Biskopsvigning av Västerås stifts nya biskop i Uppsala domkyrka
 • 10 maj (Pingstafton)
  Biskopsmottagning av den nya biskopen i Västerås Domkyrka