Matnätverk för lokala producenter

Nu skall det bli lättare för små matproducenter att sälja direkt till butiker i hela landet. Det är Almi och paraplyorganisationen Goda Gotland som knutit kontakter med livsmedelskedjan ICA och dess 1 400 butiker i hela landet.

Nästa onsdag (13 feb) är alla gotländska livsmedelsproducenter inbjudna att träffa ICAs inköpare i Visby.

Kostnaden för producenterna att vara med i nätverket ”Smak på lokalt” blir tillverkning av internetsidor med produkterna och en månadskostnad på några hundra kronor.