Ett tredje fall av mässling har konstaterats

Ytterligare ett fall av mässling har konstaterats på en person som har haft samröre med Östra sjukhusets BB-avdelning

Mannen och hans familj var sedan tidigare kontaktade och informerade om att de hade utsatts för risk för smitta under sin vistelse på avdelningen.

”Det är nu det tredje fallet av mässling där vi bedömer ett de tre ingår i en smittkedja skriver Ann Söderström, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Den smittade mannens arbetsplats är kontaktad.