sörmland

Allt fler vill sluta röka

Så gott som alla vårdcentraler i Sörmland kan nu erbjuda hjälp till de som vill sluta röka eller snusa. Till skillnad från för fyra år sedan då bara hälften av länets 22 vårdcentraler erbjöd den hjälpen. Inga-Britta Jonsson, sköterska och sedan tre år tillbaka utbildad tobaksavvänjare på Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna, upplever att allt fler kommer och vill ha hennes hjälp.

1980 rökte mer än var tredje svensk, i dag hälften så många. Numer har alla vårdcentraler i Sörmland, utom två i Nyköping egna utbildade tobaksavvänjare.

De använder sig av motiverande samtal för att få patienten själv delaktig. Att vara motiverad är a och o för att lyckas men det behövs också andra knep.

– Det gäller att bryta vanor och att sätta upp mål, säger Inga- Britta Jonsson.
Det är också så att män har slutare att lätta än kvinnor, menar Jonsson.
– För kvinnor är det mer en känslogrej, säger hon. De tar till rökningen när de känner sig deppade eller stressade.

En som känner igen det här är Maria Bergsten. Hon slutade röka för över ett år sedan och fick hjälp via en kurs för att klara det.

Att sluta var lättare än hon trodde men de gånger hon fortfarande kan känna ett sug är just när känslorna tar överhanden.

– Det är de där gångerna när jag blir ledsen eller deppig men även om jag blir glad då kan jag också bli röksugen, men sammantaget var det lättare att sluta än vad jag trodde, säger Maria Bergsten.

Jonna Berglund
jonna.berglund@sr.se